You are here: Home > Mendel > W jaki sposób możemy dbać o swoją przyszłość?

Genetyka a etyka

W społeczeństwie krąży wiele mitów o chorobach genetycznych i ich wpływie na otoczenie. Niektórzy wręcz obarczają osoby chore lub upośledzone odpowiedzialnością za wszelkie trudności nękające naszą populacje, wysuwając np. argument, iż leczenie ludzi dotkniętych jakimś dziedzicznym schorzeniem zwiększa prawdopodobieństwo przekazania nieprawidłowych genów kolejnym pokoleniom. Są oczywiście w błędzie. Choroby genetyczne są tak rzadkie, iż nawet leczenie dotkniętych nimi jednostek będzie miało znikomy wpływ na częstotliwość ich występowania. Nieprawidłowe recesywne allele są obecne u wszystkich ludzi ze wszystkich grup etnicznych. Niektórzy badacze uważają, że każdy z nas jest nosicielem kilku szkodliwych mutacji, z których każda mogłaby mieć dramatyczne skutki, jeśli wystąpiłaby w układzie homozygotycznym. Dlaczego zatem choroby genetyczne są względnie rzadkie? Każdy człowiek ma tysiące niezbędnych genów, z których teoretycznie każdy może ulec mutacji. Jest więc bardzo mało prawdopodobne, że nieprawidłowe allele danej osoby znajdą się również u jej partnera. Oczywiście szansę na spotkanie się takich alleli rosną, jeśli są one dość częste w danej populacji, czego przykładem może być allel warunkujący mukowiscydozę.

Tags: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.